Prekybos licencijų sistema.

daugiasisteminė bendroji prekybos llc

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.

akcijų pasirinkimo informaciniai biuleteniai

Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai.

Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena prekybos licencijų sistema pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos.

Naujienų prenumerata

Licencijas išduodanti institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos įregistravimo licencijų registravimo žurnale juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens prekybos licencijų sistema pranešime nurodytu būdu išsiunčia jam patvirtinimą, kad jam per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija.

Prekybos licencijų sistema verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies ir ar 10 punktuose reikalavimų.

dvejetainių parinkčių fonas

Papildoma informacija.

Svarbi informacija